...

Πρόγραμμα 2020-2021 “Τουρισμός για Όλους”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ στο SKOPELOS HOLIDAYS HOTEL & SPA

Με χαρά σας ενημερώνουμε πως τα ξενοδοχεία μας Rigas Hotel Skopelos και Skopelos Holidays Hotel & Spa συμμετέχουν στο πρόγραμμα Τουρισμός Για Όλους 2020-2021. Για επιπρόσθετες πληροφορίες και κρατήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Φόρμα Επικοινωνίας

Φόρμα Επικοινωνίας

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.