...

Πολιτική Κατοικιδίων για Skopelos Holidays Hotel & Spa

Η “Skopelos Holidays Hotel & Spa” καλωσορίζει ταξιδιώτες με κατοικίδια ζώα και προσφέρει μια ασφαλή και ευχάριστη διαμονή υψηλών προδιαγραφών σε όλους τους επισκέπτες της.

Για την ασφάλεια, την υγιεινή και την άνεση όλων των επισκεπτών και των κατοικίδιων τους, παρακαλούμε όπως διαβάσετε, συμφωνήσετε και τηρήσετε τους ακόλουθους όρους υποδοχής και φιλοξενίας κατοικιδίων που εφαρμόζουν τα ξενοδοχεία μας. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με τη διαμονή σας με κατοικίδιο ζώο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα κρατήσεων στο +30210 6919 111

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ

1. Η πρόθεσή σας για διαμονή με το κατοικίδιό σας πρέπει να τεθεί υπόψη μας πριν την κράτηση του δωματίου στο τηλ. +30 210 6919 111 ή email στο: bookings[at]skopeloshotels.eu

2. Επιτρέπονται κατοικίδια μικρού μεγέθους έως (10) κιλά. Η φιλοξενία τους επιτρέπεται σε προκαθορισμένα δωμάτια. Σε κάθε δωμάτιο επιτρέπεται ένα κατοικίδιο.

3. Η παραμονή επιθετικών κατοικίδιων απαγορεύεται. Το κατάλυμα διατηρεί κάθε δικαίωμα αποβολής πελατών που συνοδεύουν κατοικίδιο το οποίο εκδήλωσε επιθετική συμπεριφορά έναντι προσωπικού του καταλύματος ή άλλων επισκεπτών.

4. Οι επισκέπτες με κατοικίδιο ζώο συμφωνούν να προσκομίσουν ενημερωμένο Βιβλιάριο Υγείας του ζώου κατά την άφιξή τους. Αυτό είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για την ολοκλήρωση του check-in.

5. Τα κατοικίδια θα πρέπει να είναι πρόσφατα εμβολιασμένα με όλα τα απαραίτητα εμβόλια. Θα πρέπει να έχει γίνει αποπαρασίτωση τρεις (3) ημέρες πριν την άφιξη και να έχει τοποθετηθεί τοπικά απωθητικό ψύλλων και κροτώνων.

6. Δεν επιτρέπεται η παραμονή του κατοικίδιου εντός του δωματίου χωρίς επιτήρηση.

7. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν σε έπιπλα, κρεβάτια, καναπέδες, και λοιπό εξοπλισμό του δωματίου και του ξενοδοχείου.

8. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ασυνόδευτα στους δημόσιους χώρους του ξενοδοχείου. Όταν ευρίσκονται εκτός δωματίου, οι πελάτες οφείλουν να τα περιορίζουν πάντοτε με ιμάντα περιπάτου ή σε κλουβί μεταφοράς.

9. Οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων είναι υπεύθυνοι για τον καθαρισμό τυχόν περιττωμάτων και ακαθαρσιών. Η βόλτα του κατοικίδιου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εκτός του οικοπέδου του ξενοδοχείου.

10. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται στους χώρους της πισίνας, στους χώρους μαζικής εστίασης στεγασμένους ή υπαίθριους, καθώς και στους χώρους του γυμναστηρίου και του σπα.

11. Κατά την αναχώρηση, το δωμάτιο θα πρέπει να είναι καθαρό.

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές εντός του δωματίου και του καταλύματος, που σχετίζονται με το κατοικίδιο ζώο τους.

2. Ο επισκέπτης συμφωνεί να αποζημιώσει τον ξενοδόχο και απαλλάσσει ρητά την “Spyrou Skopelos Experience” και τα καταλύματά της διά της υπογραφής της παρούσας πολιτικής από κάθε ευθύνη ή/και ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα του κατοικιδίου ζώου του.

3. Η μη τήρηση των παραπάνω επιτρέπει στον ξενοδόχο να ζητήσει την απομάκρυνση των πελατών που συνοδεύουν κατοικίδιο από τους χώρους του ξενοδοχείου. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι όροι αποζημίωσης του εκάστοτε ξενοδοχείου για ακύρωση ή πρόωρη λήξη της μίσθωσης.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.