...
Φόρμα Εγγραφής Ξενοδοχείου (Ελληνικά)

Skopelos Holidays Hotel & Spa

Έγγραφο Στοιχείων Διαμενόντων

 

Προς διευκόλυνσή σας κατά τη διάρκεια του Check-in, το Skopelos Holidays Hotel & Spa σας προσκαλεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία πριν την άφιξή σας στο κατάλυμα:

Στοιχεία Διεύθυνσης


Στοιχεία Διαμενόντων


Διαμένοντας 1


Διαμένοντας 2


Διαμένοντας 3


Διαμένοντας 4


Διαμένοντας 5


Διαμένοντας 6


 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η ώρα άφιξης/εισόδου στο δωμάτιο είναι μετά τις 15.00
  • Η ώρα αναχώρησης από το δωμάτιο είναι έως τις 11.00

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Εφαρμόζουμε όλους τους Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.