Κακλοκαιρινός Διαγωνισμός: Κερδίστε 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Skopelos Holidays Hotel στη Χώρα Σκοπέλου

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Οι χρήστες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να καταχωρήσουν ορισμένες πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 2. Η εγγραφή στο διαγωνισμό πραγματοποιείται άπαξ ανά χρήστη.
 3. Η περίοδος εγγραφής-συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα διαρκέσει από τις 07/07/2020 και ώρα 12.00 μέχρι και τις 14/07/2020 και ώρα 12.00. Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω περίοδο δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και αυτόματα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 5. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό στους υπαλλήλους της Spyrou Skopelos Experience (καθώς και τους συγγενείς αυτών α΄ και β΄ βαθμού και τους συζύγους τους), καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το διαγωνισμό ή τη διαδικασία διαμόρφωσής του.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου συμμετοχής, οι χρήστες καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου skopelosholidays.gr.
 2. Ένας νικητής θα αναδειχθεί μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.
 3. Το ξενοδοχείο δε φέρει ευθύνη για συμμετοχές που δεν καταχωρήθηκαν για οιοδήποτε λόγο.

 

ΔΩΡΟ

 1. Στο τέλος της περιόδου συμμετοχής, θα αναδειχθεί ένας νικητής. Ο νικητής θα κερδίσει το ακόλουθο Δώρο:
  Διαμονή τριών (4) ημερών (3 διανυκτερεύσεις με πρωινό) στο ξενοδοχείο 5 αστέρων Skopelos Holidays Hotel & Spa, στη Χώρα της Σκοπέλου.
 2. Ο νικητής φέρει όλα τα λοιπά έξοδα πχ τα ταξιδιωτικά ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ανταλλαγές ή μεταβιβάσεις του δώρου δεν γίνονται δεκτές. Το πακέτο του δώρου θα δοθεί στο πρόσωπο, του οποίου το όνομα εμφανίζεται στη φόρμα συμμετοχής.
 3. Οι ημερομηνίες διαμονής αφορούν διανυκτερεύσεις μέχρι και 03/08/2020. Ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει για την διαθεσιμότητα στο τηλ. 2106919111
 4. Ο νικητής του δώρου και ο συνοδός θα πρέπει να ταξιδέψουν μαζί κατά τις ημερομηνίες που θα συμφωνηθούν με τον δωροθέτη, κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου, άλλως το δώρο θα ακυρωθεί εξ ολοκλήρου.
 5. Οι ακριβείς ημερομηνίες και οι λεπτομέρειες του ταξιδιού θα συμφωνηθούν με τον δωροθέτη και θα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα του ξενοδοχείου, καθώς και από άλλους υφιστάμενους ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (πχ περίοδοι εορτών, αργίες κλπ). Ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει για την διαθεσιμότητα στο τηλ. 2106919111Το δώρο δεν μεταπωλείται και δεν μεταβιβάζεται. Επιστροφή . χρημάτων ή άλλη αντικατάσταση δεν είναι επιτρεπτή.

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

 1. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού στις 14/07/2020, θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και ένας επιλαχών, κατόπιν διενέργειας μίας (1) ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών από το ξενοδοχείο. Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & γραπτού sms στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, ως προς τις λεπτομέρειες για την παραλαβή του δώρου. Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία με το νικητή κατόπιν επανειλημμένων προσπαθειών, ο νικητής αυτός θα απαλλάσσεται και το δώρο θα απονέμεται στον επιλαχόντα και ούτω καθεξής. Ο νικητής του δώρου θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
 2. Το όνομα του νικητή θα δημοσιευτεί και στο skopelosholidays.gr καθώς και στις αντίστοιχες Σελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης.
 3. Διευκρινίζεται ότι το ξενοδοχείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία που θα έχει δηλώσει ο ίδιος.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση ή εξαγορά του δώρου με μετρητά. Για την παραλαβή του δώρου ο νικητής πρέπει να επαληθεύσει την ταυτότητά του με την επίδειξη του διαβατηρίου του ή άλλα έγγραφα ταυτότητας.
 2. Το ξενοδοχείο μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

 1. Ο παρών διαγωνισμός δεν χορηγείται, ούτε υποστηρίζεται ή συνδέεται με το Facebook, ή οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ο συμμετέχων παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο προς το ξενοδοχείο. Το παρεχόμενο υλικό θα αξιοποιείται σε συνδυασμό με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που εφαρμόζονται εκ προκειμένω.