...

ΕΚΠΤΩΣΗ EARLY BOOKING

Κερδίστε 10% στην κράτησή σας

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 31/03/2021

H έκπτωση ισχύει για διαμονή από 01/05/2021 έως 30/09/2021.

• Η έκπτωση 10% ισχύει για τις άμεσες κρατήσεις μέσω του online συστήματος κρατήσεων της ιστοσελίδας μας ή επικοινωνώντας μαζί μας στο bookings@skopeloshotels.eu.

• Απαιτείται προκαταβολή 25% του συνολικού ποσού, πληρωτέα εντός 14 ημερών από την κράτηση.

• Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης, οποιαδήποτε προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.